piątek, 30 listopada 2007

Opakowania to bardzo istotna gałąź przemysłu

Opakowania można podzielić wg następujących kryteriów:

1. zasadniczej funkcji, jaką spełnia opakowanie w stosunku do zawartości:
- jednostkowe,
- transportowe,
- zbiorcze.

2. materiału z jakiego wykonane są główne elementy konstrukcji opakowania:
- papierowe,
- tekturowe,
- szklane,
- materiałowe,
- z tworzyw sztucznych,
- tkaninowe,
- ceramiczne,
- z materiałów kompleksowych (laminaty),
- drewniane.

3. zasadniczego kształtu opakowania:
- częściowo osłaniające wyrób,
- kubki otwarte,
- owinięcia częściowe,
- pudełka bez wieka,
- siatki,
- tace,
- całkowicie osłaniające wyrób,
- ampułki pudełka z wiekiem,
- balony butelki puszki,
- fiolki słoje,
- kubki zamknięte torby,
- owinięcia całkowite tuby.

4. opakowania transportowe częściowo osłaniające wyrób:
- jarzma, obitki, szpule,
- klamry, owinięcia częściowe, wiadra (bez wieka),
- klatki, płozy, worki,
- kosze, podstawy, skrzynki bez wieka lub z wiekiem,
- obejmy, pojemniki ażurowe ścianami ażurowymi.


5. opakowania transportowe całkowicie osłaniające wyrób:
- bańki – konwie, kanistry, wiadra z wiekiem,
- beczki, owinięcia całkowite, pojemniki zamknięte,
- bębny, pudła ze ścianami pełnymi,
- butle, skrzynie i skrzynki,
- hoboki (bęben + uchwyt), worki.

6. własności opakowań, oraz form obrotu nimi:
- własne: stanowiące własność producenta,
- obce: stanowiące własność dostawcy, dostarczane do zakładu produkcyjnego wyroby,
- sprzedawane: opakowania, których wartość wkalkulowuje się w cenę wyrobu. Opakowania w zasadzie tekturowe – jako opakowania jednorazowego użytku,
- sprzedawane: fakturowane,
- wypożyczane: opakowania transportowe, w większości nietypowe, dostosowane do potrzeb dostawcy wyrobów, nadające się do wielokrotnego użytku.

7. sposobu ich wykorzystania:
- opakowania jednorazowego użytku, są to najczęściej opakowania jednostkowe, ulegające zniszczeniu (np. owinięcia, torby),
- opakowania do wielokrotnego użytku, są to zwykłe opakowania transportowe.

8. z punktu widzenia ochrony środowiska:
- ulegające naturalnemu procesowi rozkładu (degradacji),
- nie ulegające degradacji.

9. przemysłu użytkowego (np. spożywczego, farmaceutycznego, tytoniowego itd.)

10. w zależności od podatności do składowania i rozbierani:
- sztywne – nierozbieralne,
- składane – puste można złożyć bez rozdzielania elementów,
- rozbieralne.

11. według roli jaką spełnia w warunkach rynkowych:
- aktywne: mają wpływ na kształtowanie się popytu na rynku,
- bierne: w stosunkach rynkowych zachowują się obojętnie i nie wywołują wpływu na motywy postępowania konsumentów.

Brak komentarzy: